För att bli Svensk Tollingjaktprovschampion krävs förutom tre förstapris i elitklass ett godkänt praktiskt prov där änder ska lockas in, skjutas och apporteras. Av praktisk skäl kan tollingen och apporteringen vid jakt ske vid skilda tillfällen.

Detta klipp är från Touchs (Lauvstuas Pinti Touchdown) och Tina Edvardsens tolling vid deras praktiska prov. Tina och hennes hund lyckas locka in ett stort antal gräsänder från 100-125 meters håll.