Flock_of_ducks_and_sneaky_fox_by_Bruno_Liljefors_1881Flock med änder och en smygande räv. Bruno Liljefors 1881

Tollarnas bakgrund är till stor del dold i historiens dunkel och det är därför inte konstigt att en mängd myter har frodats om rasen. En som nu för tiden inte ens längre fungerar som en fantasieggande myt, då det är en biologisk omöjlighet, är den att tollaren ursprungligen är en korsning mellan räv och hund. En annan myt som inte är lika lätt att vederlägga eller bekräfta är att tollarna användes av tjuvjägare i Nova Scotia för att de på egen hand skulle bära hem bytet så att husse inte skulle avslöjas om han blev ertappad. Mr James Allens väldigt målmedvetna korsningar på 1860-talet för att skapa rasen väljer jag också att förpassa till myterna då tollarna och tollingjaktens historia är mycket längre än 150 år.

Många myter har dock ofta ett korn av sanning och man bör därför betrakta dem med en viss ödmjukhet. Tjuvjägare har ju alltid funnits och kanske även nån med en liten röd och listig kompanjon som bistod när skogvaktaren blev för närgången. Mr Allen är nog inte heller ett rent fantasifoster då han säkert kan ha funnits med som delaktig i rasens utveckling.

En annan myt som nästan alltid återkommer när man berättar om tollarnas och tollingjaktens historia är den att man försöker att efterlikna rävens listiga sätt att fånga änder. Räven påstås leka på stranden väl medveten om att änderna närmar sig för att när de kommit tillräckligt nära kasta sig över bytet. Ännu mer sofistikerat blir det när rävarna jagar i par och den ena med sin lek lockar änderna medan den andra ligger på lur redo att ta en and.

Björnen och räven

Ett exempel på hur listig och slug räven brukar beskrivas är den samiska folksagan som berättar hur den lurade björnen att fiska med sin svans. Bild Sveriges Radio

Det märkliga med denna historia är att det inte går att hitta nåt som bekräftar att rävar verkligen jagar på detta vis. I mitt sökande efter sanningen kom jag till sist i kontakt med zoologen och professor emeritus vid Linköpings universitet Sverre Sjölander. Att rävar skulle jaga på detta vis höll han för otroligt utan menade att det snarare var ett exempel på att vi gärna vill förmänskliga djuren och deras beteende. Inte minst rävarnas då de anses överlista sitt byte med slughet och list.

fox-1540833_1280Foto Pixabay.com

Att tolling fungerar ansåg han inte var så märkligt eftersom det är vanligt förekommande i naturen att de tilltänkta bytesdjuren reagerar på samma vis som änder och gäss och tog som exempel hur kråkorna mobbar en rovfågel.

Myten om rävarnas sluga sätt att fånga änder kan ha uppstått genom att man sett en räv som luskat runt vid stranden och samtidigt uppmärksammat att änder simmat mot den. Eller kanske man sett två lekfulla ungrävar som tillsammans varit på jakt och upptäcktsfärd och noterat samma fenomen med fåglarna. Iakttagelserna har sen övertolkats som ett medvetet handlande hos rävarna.

red-foxes-3757773_1280Foto Pixabay.com

Hur kommer det sig då att man vet hur en tolling ska gå till för att locka änderna på bästa vis om det inte är rävens sätt att jaga som vi försöker efterlikna. Säkert beror det på sekler med erfarenhet av tollingjakt och fångst i decoyer. Det är egentligen inte räven man härmar utan det är det sätt att tolla som visat sig fungera bäst sen tidigare man efterliknar.