OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tollaren är en lockhund och apportör som ska ha de attribut och talanger som krävs för dessa uppgifter vilket speglas väl i rasstandarden. Som tollingjägare blir man varm i hjärtat när man läser inledningen i Tollarklubbens raskompendium.

”Rasstandarden får aldrig bli ett självändamål utan skall vara en uttolkning av hur en hund bäst skall vara konstruerad för att fungera för sitt ändamål”

En sund inställning som värnar om att det även i framtiden kommer att finnas tollare med de egenskaper som krävs för tollingjakt. Hur illa det kan gå om man inte har den här insikten finns det sorgligt nog flera exempel på hos andra raser.

De flesta andra jaktformer bedrivs med många generationers kunskap och erfarenhet i ryggen. Tollingjakten i Sverige har inte denna grund att stå på och vill vi tollingjaga med framgång måste vi bygga upp kunskap om hur det går till. Tollingjakten kommer nog aldrig bli särskilt omfattande men det är ändå viktigt att lära sig mer om den praktiska tillämpningen för att jagande tollarägare ska ”bottna” och med självförtroende kunna stå upp för rasen och dess egenskaper.

Börjar vi även diskutera om tolling på samma vis som t.ex. om markering, dirigering, linjetag och alla de andra momenten som kan ingå i tollarens uppgifter kommer vi att öka medvetenheten om vad en tollare faktiskt är. En apporterande lockhund som har begåvats med en massa andra användbara talanger som kan glädja en aktiv tollarägare.

Eftersom det snart är årskifte kan det vara på sin plats med en liten sammanfattning av det jag hittills tagit del av i olika texter om tolling, vilka har en spännvid på över 300 år. Efter lite funderande kom jag fram till att det går att sammanfatta vad som är viktigt för att få fåglarna intresserade av hunden med fyra nyckelord.

Rävliknande, Svansen, Rörelse och Lekfullhet

 

animal-1842565_960_720

Rävliknande

Att hunden ska vara så lik en räv som möjligt till färg, storlek och rörelser är ett nåt som ofta återkommer. Inte så konstigt då det är räven som man försöker att efterlikna. Foto Pixabay

 

novascotiaducktollingretrieversf3

Svansen

Svansen är tollarens stolthet och inte bara det, den anses även ha betydelse vid tollingen. Att en röd hund som viftar på en yvig svans under lockarbetet har bäst förutsättningar att locka till sig fåglarna finns med i nästan alla beskrivningar. Foto http://www.yourpurebredpuppy.com/

 

tollare i rörelse

Rörelse

Att hålla hunden i ständig rörelse återkommer också i texterna om hur tolling ska utföras. Det handlar inte om att hunden kontinuerligt ska vara synlig för fåglarna utan att då den exponeras på stranden skall vara i rörelse. Den får inte stanna upp och ägna uppmärksamhet åt fåglarna eller nåt annat.

 

Lekfull tolling

Lekfullhet

En hund som uppträder lekfullt är också nåt som anses locka fåglarna. På bilden får Kenth Fredriksson sin Svinto att hoppa för att fånga tollingapporten. Att variera kasten kan vara ett sätt att få hunden att uppträda lekfullt även om så här stora hopp inte är idealiska. Dels tröttar det ut hunden i längden och dels är skaderisken stor. Foto Weronica Bengtsson