Roxane och kanadagässRoxane har lockat in fyra kanadagäss från ca 350 meters avstånd

Att fåglarna simmar mot hunden och inte flyr ifrån faran kan tyckas märkligt. Många fåglar har dock liknande beteenden när det dyker upp ett rovdjur. Måsar attackerar en äggplundrande räv, kråkorna gör utfall mot och ”mobbar” en uv, etc. Därför tror jag att även änders och gäss beteende är en variant av detta. Speciellt när det gäller kanadagäss ser man emellanåt ett nästan aggressivt uppträdande. Trumpetande kan de snabbt simma mot hunden. Även gräsänder kan ibland uppvisa ett ganska ampert beteende. Av de arter som går att tolla så är i stort sett alla markhäckande. Enda undantaget skulle kunna vara storskraken som företrädesvis anses häcka i ihåliga trädstammar och holkar men även den är till markhäckande och kan ha reden i skrevor och under täta granar t.ex. Kanske kan fåglarnas uppträdande ha ett samband med detta. De vill helt enkelt hålla räven borta från sina häckningsplatser.
Hundens röda (och vita) färg anses också vara en anledning till att fåglarna reagerar. Man tror att de associerar färgen med en räv vilket gör dem extra triggade. I allt vad jag tagit del av om tolling i olika former har det alltid handlat om röda hundar, rött tyg eller röda rävskinn. Fåglarna kan även reagera på hundar i andra färger men jag tycker att historien talar ett tydlig språk. Röda hundar i storlek och teckning som en räv ger bäst effekt.