Att tolla innebär att man lockar in änder med sin hund. Ute på vattnet utom skotthåll ligger änder eller gäss och på stranden befinner sig en jägare dold med sin tollare. Genom att kasta ett föremål, en s k tollingapport, som hunden väl synlig för fåglarna springer och hämtar upprepade gånger blir de intresserade och simmar mot hunden och jägaren. När de kommit inom skotthåll skjuter jägaren och lyckas förhoppningsvis fälla en eller ett par av fåglarna. Därefter skickas hunden ut och apporterar det som fällts.
Tollaren är alltså en multikompetent hund som både lockar in och apporterar det som skjuts.432267_351887384843904_559490623_n