En tumregel som verkar stämma ganska väl är att det bara är markhäckande arter som går att tolla. Orsaken till det är att det är de som upplever största hotet från räven och därför reagerar på den röda hunden. I sammanställningen har jag bara tagit med de arter som är jaktbara i Sverige. Det finns ytterligare några som är lockbara som t.ex. alfågel, bergand och brunand.

 

Bläsänder

Fotograf Anders Vestlund, fageltornet.se

Bläsand
Jag har aldrig provat på att tolla bläsand. I Colwells sammanställning går den amerikanska bläsanden som är en något större variant av den europeiska att locka. Jag gissar att det även gäller den svenska bläsanden.

______________________________

Grågås

Foto Pixabay

Grågås
Grågåsen går också bra att tolla men är lite försiktigare än kanadagåsen. De kommer ganska snabbt inåt när de upptäcker hunden under förutsättning att man håller sig väl dold. Några gånger har det hänt när jag en lång stund tollat på en familjegrupp med grågäss och nästan gett upp, att de till slut sänt ut en ensam spanare som kommit inom hagelhåll. Detta har hänt i samband med skyddsjakt i mitten av juli och beror kanske på att de inte vill utsätta ungarna för faran.

______________________________

Gräsand

Foto Pixabay

Gräsand
Gräsanden är den vanligaste andarten och är en av de bästa att tolla. Denna art finns i stort sett överallt och bjuder på många chanser att prova på tolling.

______________________________

Kanadagås

Foto Pixabay

Kanadagås
Kanadagåsen som är ganska oskygg blir verkligen triggad av hunden och kommer snabbt simmande när de upptäckt den. Det här hänt flera gånger att de har dykt upp när jag tränat med hundarna utan att jag har en aning om var de kommit ifrån. Hunden verkar ibland ha en nästan magisk dragningskraft på kanadagåsen. Ibland kan de komma inflygande från långt håll för att snabbt komma mot hunden.

______________________________

Knipor

Fotograf Anders Vestlund, fageltornet.se

Knipa
En mycket knepig fågel att lyckas med då den lätt tar till flykten om den anar oråd. De gånger jag och andra jag utbytt erfarenheter med har lyckats locka in knipor så är det mindre grupper eller enstaka fåglar ofta tillsammans med andra arter. Stora knipflockar har jag alltid misslyckats med att få inom skotthåll. De kan verka i stort sett ointresserade eller sakta glida inåt men aldrig inom skotthåll. En orsak till att de oftast inte låter sig lockas är att de häckar i hålträd och holkar och därför inte ser den röda hunden som ett stort hot.

_____________________________

Kricka

Foto Pixabay

Kricka
Krickan är en ganska nyfiken fågel som gärna tittar närmare på det som händer och även meddelar omgivningen när det är fara ä färde. I överste Colwells sammanställning anges krickan som tollningsbar. Uppgiften gäller den amerikanska krickan som är mycket lik den europeiska. Tydligen är man inte helt överens om det är två olika arter eller om den amerikanska krickan är en underart till den europeiska.

______________________________

Sothöna

Foto Pixabay

Sothöna
Här har jag bara en uppgift om att sothöna visat (ett stort) intresse för hunden. Någon egen erfarenhet av nån framgångsrik tolling på arten har jag inte. Sothönan är inte en andfågel utan en rall vilket kan vara en faktor som kan påverka hur den beter sig inför hunden.

______________________________

Storskrak

Fotograf Anders Vestlund, fageltornet.se

Storskrake
Går bra att tolla. Jakt med röd lockhund på denna art har även tidigare förekommit i Sverige. När de väl upptäckt hunden kan de komma simmande som om de vore hypnotiserade. Jag har själv endast tollat på storskrak och i det jag läst skriver man bara skrak utan att skilja mellan stor- och småskrak. Jag gissar att det inte är så stor skillnad i beteende mellan arterna. Någon kanske invänder mot att skraken inte stämmer med tumregeln att det endast är markhäckande arter som låter sig tollas då den är hålbyggare. Men faktum är att skraken i minst lika stor omfattning häckar i klippskrevor eller under nån tät buske.

______________________________

tufted-duck-2393997_1280

Foto Pixabay

Vigg
Enda uppgiften jag har om tolling av vigg är från ett praktiskt tollingprov där den kom in tillsammans med andra arter. Viggen är markhäckande som de flesta andra lockbara arter vilket kan vara en indikation på att den även på egen hand kan visa ett intresse för hunden. Jag hoppas kunna återkomma om arten när det finns mer att tillföra.

_____________________________

Vitkindad gås

Foto Pixabay

Vitkindad gås
Är ännu inte jaktbar i Sverige om det inte gäller riktad skyddsjakt. Den förefaller dock öka så det är rimligt att tro att den blir jaktbar inom en inte allt för lång framtid. Vid min hittills enda kontakt med arten var de väldigt intresserade av min tollare Roxane. Gässen som var vana med folk och höll till i ett vid ett sommarstugeområde kom simmande när jag satt och fikade på en brygga tillsammans med goda vänner. De uppträdde precis på samma sätt som grågäss och kanadagäss. När hunden försvann tappade de intresse och simmade vidare för att åter glida närmare när hunden visade sig. De vitkindade gässen kan enligt uppgift uppvisa ett ganska ilsket beteende vilket låter som en god förutsättning för kunna locka dem till sig med en tollinghund.

Roxane med vitkindade gäss