OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tollaren eller Nova Scotia Duck Tolling Retriever som den egentligen heter är den minsta retrievern och har en helt annorlunda bakgrund än de övriga retrieverraserna. Den är en gås- och andjaktspecialist med den unika spetskompetensen att kunna locka in änder och gäss inom skotthåll för jägaren som sitter dold vid strandkanten. Det är en jaktlig miljö som är mycket olik de klappjakter med många jägare och hundar där de engelska retrieverraserna användes.
Den första tollaren kom till Sverige 1984 men mötet med den ”lite finare retrievervärlden” blev inte så lätt. Tollaren ansågs ofta som en oborstad kusin från landet som inte hade det som krävdes när den jämfördes med de övriga raserna. Insikten om att jämförelsen inte var relevant var låg även om en del av problemen med bl.a. ljud och stress säkert också hade sin grund i att man i rasens ursprungsland Kanada inte vårdat de jaktliga egenskaperna tillräckligt.
För att rättvist kunna utvärdera rasen skapade SSRK och Svenska Tollarklubben 2007 ett speciellt tollingjaktprov där de egenskaper som är relevanta vid den jaktform som rasen är skapad för bedöms. Proven har tillsammans med avelsarbetet av framsynta uppfödare och duktiga tollarägare som utbildat sina hundar starkt bidragit till rasens jaktliga utveckling i Sverige. Tollaren har numera funnit sin identitet och ses alltmer som en jakthundsras att räkna med. Många använder även sina tollare som stöthundar, kortdrivare och eftersökshundar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tollarna är ofta duktiga spårhundar

För framtiden tycker jag att det är viktigt att fortsatt hålla fokus på rasens jaktliga egenskaper i det sammanhang de ursprungligen är skapade för och att försöka få fler att använda sina hundar till just tollingjakt. Detta innebär inte att rasen kommer att fjärma sig från och få sämre ”kvalitet” än de övriga retrieverna. De flesta av de egenskaper som är önskvärda för en tollare är desamma som gäller för övriga retrievers.

Raskompendium – Nova Scotia Duck Tolling Retriever