Publicerat i Tollaren nr 3 2020

Covid-19 och diskussioner om möjligheten att bedriva någon form av provverksamhet under rådande omständigheter präglade våren. In i det sista var det osäkert om det skulle gå att arrangera det traditionella tollingjaktprovet i Ockelbo. Till slut fick vi i varje fall klartecken och kunde lite mer konkret börja planera för ett genomförande.

Vår utgångspunkt var att smittskyddet givetvis skulle komma i första hand och att Folkhälsomyndighetens och SKK:s rekommendationer med råge skulle uppfyllas. Detta innebar att vi beslöt att halvera provet och bara ha en provplats per dag men att dela dagen mellan två klasser så att de som ville starta skulle ha två möjligheter att delta. Givetvis var vi osäkra på om vi då skulle bli tvungna att lotta bort deltagare men det visade sig vara en onödig oro. Alla anmälda fick starta.

Sverker och Emma med Doris i elitklassen

För att undvika folksamlingar hade vi ingen gemensam morgonsamling eller provgenomgång. Vidare innebar det att vi inte tillät någon publik och att vi förutom ett hundstopp även hade ett covidstopp som ingen fick passera innan man stod på tur att starta. Någon gemensam prisutdelning blev det inte utan ekipagen fick sina pris direkt när domaren gav sin muntliga kritik. Alla tog förändringarna med gott mod och allt löpte på som om det alltid var så här vi genomfört våra prov. Att arrangera ett tollingjaktprov under nya förutsättningar gav en hel del insikter som vi säkert har nytta av kommande år när läget har normaliserats. Förändringarna innebar inte bara krångel utan även förenklingar.

Tollarklubbens jaktansvarige Robin Kinnunen

Uppenbarligen hade många ägnat coronavåren åt träning och vi fick se många duktiga hundar. Under den förhållandevis korta tid som jag varit aktiv i tollarvärlden har prestationerna blivit allt bättre i de flesta avseenden och flera av hundarna skulle jag gärna ta med på tollingjakt. Eftersom jaktproven är till för att bedöma och utveckla rasens jaktliga egenskaper är det så roligt att se att de tycks fungera som det är tänkt.

Två ekipage som utmärkte sig i nybörjarklassen var Lennart Enström med Compis och Amelia Axelsson med Otto som tog två raka 1:a pris. Kristina Nilbrink och Vixen lyckades med samma bedrift i öppenklass och blev därmed i ett huj klar för elitklass.

Amelia och Otto

Den största behållningen för oss arrangörer var ändå alla nöjda och glada deltagare. Folkets kärlek vår belöning.

Torbjörn Holmgren